Eldningsförbud

Eldningsförbud

Kära grannar ! Från i dag råder totalt eldningsförbud i Stockholm vilket innebär att vi inte får använda våra grillar. Vi återkommer med info när det återigen är tillåtet att…

Återvinning

Återvinning

Återigen en påminnelse till alla medlemmar. I återvinningsrummet får du ej lämna grovsopor, elektronikskrot m.m det har vid ett flertal tillfällen lämnats prylar som ej hör hemma i återvinningsrummet, detta…

Grillning

Grillning

Vi vill återigen påminna om vad som gäller när det skall grillas Att tänka på när du grillar: Ha alltid uppsikt över grillen. Släck all glöd när du grillat färdigt, ha…