Nyhetsbrev maj 2019

Sopning av garage Den 31 maj kommer garaget att sopas. Garaget behöver därför vara utrymt mellan 07:00-18:00. Ordinarie föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma infaller torsdagen den 16 maj 2019 kl 19:00 i…