Syrenhäck

Syrenhäck

Trädgårdsplantering vid Bränningevägen 26 Efter vår gemensamma översyn av trädgården hösten 2018 med boende i 26:an framfördes fler synpunkter varav den bärande var en häck som täcker öppningen i skogsbrynet.…