Trädgårdsskötsel

IT-UNDERHÅLL med lokalkontor på Bränningevägen har tagit över trädgårdsskötseln för BRF-Årstaliden fr. o m. 2020. De startar med att återställa våra planteringar i sitt ursprungliga skick.Skötseln har av olika anledningar…