Föreningens stadgar, registreringsbevis, ekonomisk plan, ordnings- och trivselregler