COVID-19

Trapphusinfo

Allmänna råd till boende och besökare – COVID-19

WHO har förklarat utbrottet av covid-19 som en pandemi. Folkhälsomyndig- heten uppmanar människor med symtom att undvika sociala kontakter för att inte smitta andra. Därför är det viktigt att följa nedanstående rekommendationer och råd.

  • §  Känner du dig sjuk så ska du stanna hemma och undvika att vistas i fastighets gemensamma utrymmen i så stor utsträckning som möjligt. Behöver du besöka fastighetens gemensamma utrymmen ber vi dig att använda handskar för att minska smittspridningen.
  • §  Tvätta händerna ofta och alltid när du kommer hem. Hosta och nys i armvecket för att hindra smitta från att spridas i din omgivning.
  • §  Undvik att röra ögon, näsa och mun då smitta sprids genom slemhinnor. Det är en allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner.
  • §  Åtgärder i lägenheterna utförs endast vid akuta felanmälningar för att minska smittspridning, vänta därför gärna med att anmäla fel som inte är akuta.
  • §  Att handla eller besöka apoteket åt en granne kanbetyda mycket. Hjälp gärna de som är sjuka eller befinner sig i en riskgrupp. Det finns mycket bra information och vanliga frågor ingående på myndigheternas webbplatser som www.folkhalsomyndigheten.se, www.krisinformation.se, www.1177.se eller genom att ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Lämna ett svar