Dags att lämna in motioner inför årsstämman 2022!

Brf Årstaliden kommer att hålla ordinarie föreningsstämma torsdagen den 19 maj 2022 kl 19:00. Formell kallelse med dagordning kommer att meddelas senast 2 veckor före stämman. 

Motioner till ordinarie stämma ska innehålla frågor som är av allmänt intresse och av större betydelse för föreningen. Motionen ska vara utformad med ett konkret förslag för stämman att ta ställning till.

Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna in flera motioner om du har flera ämnen som du vill ska behandlas. 

1. Rubrik Börja med en rubrik som talar om vad motionen handlar om 

2. Vad vill du att föreningen ska göra Beskriv anledningen till att denna motion behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet. 

3. Syfte (motivering) Skriv en text som berättar varför du tycker som du gör 

4. Att-satser Jag/ vi föreslår därför föreningsstämman besluta att:… 

5. Avslutning Du ska alltid avsluta din motion med att skriva ort och datum då du skrev din motion och underteckna med ditt namn. 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 mars 2022. 


Motioner mailas till: brfarstaliden@gmail.com

Alternativt läggs direkt i föreningens postfack, Bränningevägen 32

Varmt välkomna med era motioner!

/Styrelsen 

Brf Årstaliden

För ett tryggt och trivsamt boende

Lämna ett svar