Nyhetsbrev maj 2019

Sopning av garage

Den 31 maj kommer garaget att sopas. Garaget behöver därför vara utrymt mellan 07:00-18:00.

Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma infaller torsdagen den 16 maj 2019 kl 19:00 i Årstaskolans matsal. Information om stämman har delats ut. Glöm inte att ta med giltigt identitetsbevis för att kunna rösta. Vi vill nämna att motion 5 – Motion inglasning av balkonger utgår eftersom byggnadsansökan kom tillbaka med avslag.

Brandskydd

Våra fastigheter har haft en brandskyddsgenomgång, och de utstickande anmärkningarna gäller brännbart material i trapphusen. Styrelsen vill påminna om att inget brännbart är tillåtet i trapphusen. Vi hänvisar till barnvagnsrum för barnvagnar och förråd för övriga prylar.

Åtgärdspunkter besiktning

Alla åtgärdspunkter i lägenheter är nu åtgärdade. Om något inte stämmer, kontakta Bonavas kundservice. Åtgärdspunkterna för fastigheterna är inte åtgärdade än och kommer att fortlöpa. Utöver åtgärdspunkterna så fortsatt jobbar Bonava med mögelproblemet i garaget.

Popup återbruk kommer till Årsta torg

Vi vill tipsa om Stockholm vatten och avfalls pop-up återbruk på Årsta torg den 18-19 maj kl 10-16. Du kan lämna miljöfarligt avfall, bärbart grovavfall samt saker som kan återbrukas. Mer information: https://www.stockholmvattenochavfall.se/popup

Hälsningar från styrelsen BRF Årstaliden
För ett tryggt och trivsamt boende

Lämna ett svar