Nyhetsbrev november 2020

Undersökning om elbil

Om du prenumererar på information från styrelsen genom registrering på www.arstaliden.se har du fått en undersökning om eldrivna bilar. Är du inte registrerad än? Oroa dig inte! Registrera dig snarast så kommer du ta del av påminnelsen för undersökningen. Kan du inte svara digitalt? Då är du välkommen att plocka på dig en papperskopia av undersökningen. Det finns flera stycken i varje port. Ta sedan din ifyllda undersökning och lämna den i BRF Årstalidens brevlåda i på Bränningevägen 32. 

Vi uppmanar alla att svara på undersökningen, vare sig ni funderar på att skaffa elbil eller ej. Ju fler svar vi får in, desto bättre bild får vi i styrelsen om medlemmarnas tankar kring elbil och framtiden. 

Sopor i trapphusen

Vi vill påminna att det inte är tillåtet att ställa brännbara föremål i trapphusen. Detta gäller även soppåsar, som dessutom är direkt olämpligt att ställa i trapphus på grund av att de kan lukta illa. Alla föremål i trapphusen utgör eventuellt ett hinder vid utrymning.

Tack alla ni som sorterar matavfall!

Tack för er positiva påverkan på miljön, och att ni bidrar till en lägre sophanteringskostnad för oss alla. Matavfall hämtas nämligen gratis, varvid hushållssopor vägs och debiteras efter vikt. Övriga sorterade sopor i återvinningsrummet har ett fast hämtpris.

Garaget

Ventilationssystemet i garaget är åter igång. Styrelsen jobbar vidare med Bonava för att åtgärda fuktproblem.

Recipharm

Recipharm är klara med sin rivning och har återställt gräsmattan bakom hus 26.

Avgiftshöjning

Styrelsen har beslutat att höja avgiften för medlemmar med 1% nästa kalenderår 2021. Ekonomin är god och styrelsen fortsätter att extraamortera.

Elprisjustering

Elpriset behöver justeras uppåt något på grund av ett numera högre pris, från 1,17 kWh till 1,19 kWh. Denna justering sker nästa kalenderår 2021.


Hälsningar från styrelsen BRF Årstaliden
För ett tryggt och trivsamt boende

Lämna ett svar