Nyhetsbrev september 2023

Tack för uppslutning på stämman!  
Styrelsen vil börja med att tacka för att så många kunde komma på stämman i maj. Vi hade tur med vädret och då det inte var några motioner att ta ställning till blev det en effektiv stämma med tid för frågor efteråt. 


Glöm inte filterbyte
Vi vill påminna om det årliga filterbytet i era tilluftsdon. Luftdonen sitter bakom element för att effektivt värma upp tilluften.

Lyft på luckan bakom era element och kika på filtren för att avläsa vilka modeller på filter ni behöver. De hittar ni på https://www.acticon.se/filterbutik/filter

Filter behöver bytas regelbundet varje år för att lägenhetens tilluft effektivt ska filtreras från pollen, smutspartiklar och andra föroreningar. Filterbyten säkerställer samtidigt rätt mängd tilluft till 


Balkongskydd i grått 
Planerar ni att sätta upp ett nytt balkongskydd under hösten vill vi påminna om att använda 
en särskild väv. Beslutat material för balkongskydd är Sandatex 4215-97 (grå).

Ny portkod
En ny portkod är satt och fungerar från och med nu. Den gamla kommer sluta att fungera från och med den 30/9. Den nya koden hittar ni på hemsidan under Frågor och Svar/portkod


Uppmaning om rensning i cykel- och barnvagnsrum
En liten uppmaning till alla medlemmar. 

Se över vad du förvarar i barnvagn & cykelrum, det är väldigt ont om plats speciellt i 26 & 32.

Rensa bort gamla saker ni inte använder som ex. trasiga och urvuxna pulkor, sparkcyklar m.m. 

Förvara så mycket som möjligt i ert egna förråd, och låt cykel & barnvagnsrum vara säsongsbetonade 

dvs pulkor på vintern, sparkcyklar på sommaren. 

Egentligen skall dessa föremål inte förvaras i dessa utrymmen, men om alla hjälps åt att rensa och hålla snyggt så kan vi förhoppningsvis tillåta det även framöver.


Hälsningar från styrelsen BRF Årstaliden
För ett tryggt och trivsamt boende

Lämna ett svar