Beslutad avgiftshöjning från 1/1 2024

Som vi alla märkt råder det en fortsatta ekonomisk och geopolitisk osäkerhet i både Sverige och i världen som tyvärr påverkar både ränteläget och kostnader negativt. Även vår förening blir dessvärre påverkad av detta när vi har bundna lån som löper ut första kvartalet nästa år där räntan kommer bli väsentligt högre.  

Vi kommer att fortsätta bevaka ekonomin löpande, men de ökade kostnaderna för föreningen gör att vi behövt fatta beslut om en avgiftshöjning på 10%, vilket för en 3:a kan innebära en ökning på ca 450 kr/månad. De nya avgifterna börjar gälla från och med den 1/1 2024.

Vi hoppas att ni alla har förståelse för styrelsens beslut.

Hälsningar

Styrelsen, BRF Årstaliden

Lämna ett svar