Senaste nytt om byggprojektet Görväln 2 (tidigare Recipharm)

Byggprojektet i det som tidigare var Recipharm är som vi alla märkt i full gång och vi ser fram emot att den gamla tomma fabriken ska få nytt liv som kontorshotell. Dock har byggprojektet inneburit höga bullernivåer och byggdamm för våra medlemmar, framför allt i 26:an, och styrelsen har därför varit i kontakt både med stadsbyggnadskontoret Stockholms stad och byggherren. Glädjande besked är att det mest bullertunga arbetet kommer minska avsevärt från denna vecka (v.36) och byggdammet ska samtidigt också minska då byggnaden kläs in i vindskydd. Inom några veckor ska bullret minska ytterligare, då endast invändigt arbete återstår med mindre störningar. Exakt när projektet kommer vara färdigställt vet vi ännu inte.

Bilden nedan visar hur byggnaden planeras se ut när den är klar.

För bildkälla och fler bilder se här

Lämna ett svar