Uppföljning 2-årsbesiktning

Nu är åtgärdsveckorna för 2-årsbesiktningen bokade. De aktuella veckorna är 13, 14, 15 samt 17. Åtgärderna sker trapphusvis med två trapphus/vecka, förutom v 17 då ett trapphus är aktuellt.

V 13 – Trapphus 1 och 2       (Bränningevägen 26A och 26B)
V 14 – Trapphus 3 och 4       (Bränningevägen 28A och 28B)
V 15 – Trapphus 5 och 6       (Bränningevägen 30A och 30B)
V 16PÅSK
V 17 – Trapphus 7                  (Bränningevägen 32)

Under den vecka då åtgärder utförs i trapphuset ni bor är det viktigt att ni antingen är hemma när åtgärder utförs, alternativt att ni ställer ert lås i serviceläge under hela den aktuella veckan. (Se bild nedan för en illustration över hur ni ställer ert lås i serviceläge.) Vissa åtgärder kommer utföras av flera olika fackmän vid olika tidpunkter under veckan. Därför kommer ni inte få en särskild tid för alla de åtgärder som kommer att utföras.

Vid frågor, kontakta Bonava

https://www.bonava.se/kontakta-oss/kundservice

 

 

Lämna ett svar