Utebliven hämtning av matavfall

Vid ett antal tillfällen nu så har entreprenören inte tömt matavfallet enligt avtal, detta är felanmält och vi hoppas på en bättring.

Om det är fullt i behållarna så hänvisar vi till att kasta det som hushållssopor.

Lämna ett svar