Blåljuskod

För att underlätta för Polis, brandkår & räddningstjänst har vi lagt in en sexsiffrig hemlig portkod som fungerar dygnet runt.
Denna kod kan blåljuspersonal begära ut vid akuta ärenden från ledningscentralen.

Lämna ett svar