Nyhetsbrev oktober 2019

Trädgård

Trädgårdsgruppen har under året bland annat omplanterat diverse växter för att sprida ut dem mer och täcka upp hål i rabatterna. Trädgårdsgruppen kommer att fortsätta sprida ut växter på samma sätt och styrelsen kommer se över eventuell återplantering av resterande växter. Vidare kommer Bonava att återplantera de buskar som saknas på framsidan av hus 26 innan höstens slut.

Förråd och brandskydd

Enligt MSBs bestämmelser får inga brandfarliga vätskor förvaras i förrådsutrymmen. Exempel på brandfarliga vätskor är lampolja, spisbränsle, tändvätska, penseltvätt, lacknafta, avfettningsmedel, spolarvätska och T-sprit. Tänk på att koncentrerade alkoholer kan antändas inne i förpackningen i inomhustemperatur. Bensin är ett exempel på en extremt brandfarlig vätska som mycket lätt avger brännbara ångor som är tyngre än luft. De samlas gärna i fördjupningar i golv eller mark. Därför får bensin aldrig under några omständigheter förekomma i några gemensamma utrymmen. Läs mer på msb.se (PDF).

Cykel- och barnvagnsrensning

Styrelsen vill påminna boende om att göra sig av med cyklar och barnvagnar som inte används. Just nu finns ingen officiell barnvagns- och cykelrensning inplanerad. Styrelsens förhoppning är att boende kan sköta att göra sig av med oanvända/urvuxna/trasiga barnvagnar och cyklar själva.

Angående träningslokal

Styrelsen följt upp motionen om träningslokal och beslutat att det inte finns någon ledig lämplig lokal.

Snöskyfflar

Snöskyfflar har införskaffats och kommer att placeras ut en i varje port lagom till snön faller.

Vintern närmar sig…

…men tyvärr får du inte mata fåglarna från din balkong eller uteplats. Stockholms stad förbjuder   detta och hänvisar till att mata djuren där de inte kan störa boende i form av ohyror. Varför inte sprida lite frön i Årstaskogen?

 

Ha en härlig fortsättning på oktober!

Hälsningar från styrelsen BRF Årstaliden
För ett tryggt och trivsamt boende

Lämna ett svar