Parkering utanför portarna

Det har uppmärksammats att det ibland står bilar samt MC parkerade utanför portarna.

Vi vill informera att det endast är tillåtet att parkera en kortare stund utanför portarna ex. i samband med i/urlastning, kortare besök m.m
Framför återvinningshuset rådet totalt parkeringsförbud.

Inne på gårdarna är det förbud för motorfordon,
Bil, moped & MC får inte köras eller parkeras där.

Våra entreprenörer som utför arbete i området får dock parkera mellan kl 06:00 och 18:00 under förutsättning att de inte hindrar framkomlighet för övrig trafik.

2 svar på ”Parkering utanför portarna”

Lämna ett svar