Trädgårdsskötsel

IT-UNDERHÅLL med lokalkontor på Bränningevägen har tagit över trädgårdsskötseln för BRF-Årstaliden fr. o m. 2020.
De startar med att återställa våra planteringar i sitt ursprungliga skick.
Skötseln har av olika anledningar blivit lite eftersatt under åren.

De har tidigare hjälpt oss med syrenhäcken mot skogen vid 26-an och kommer även att skapa en plantering vid gaveln till 32-an.

Vår förhoppning är att vi alla skall känna stolthet över vår trädgård och finna den vacker och inbjudande.

Lämna ett svar