Viktig info ! Reparation av fasader vecka 47-48

En del lägenheter har fått sprickbildning i putsen mellan fasad och balkongplatta, därför är det viktigt att entreprenören får tillträde till alla lägenheter under dessa veckor för inspektion/reparation.

NCC´s entreprenör kommer att med kort varsel utföra reparationer av fasaderna under vecka 47-48.

När inspektion/arbete är klart i din lägenhet så lämnar entreprenören ett meddelande att arbetet är klart.

Ställ därför låset i serviceläge varje dag (08:00-17:00) om du inte är hemma så att entreprenören kan komma in.

För att ställa låset i serviceläge tar du ut nyckel i ”klockan 10 läge”
Då kan entreprenören komma in med sin servicenyckel

Har du husdjur eller av annan anledning inte kan ställa låset i serviceläge kontakta styrelsen eller NCC´s kontaktperson Stig Dahlen 070-694 86 50 snarast.

Lämna ett svar