Syrenhäck

Trädgårdsplantering vid Bränningevägen 26

Efter vår gemensamma översyn av trädgården hösten 2018 med boende i 26:an framfördes fler synpunkter varav den bärande var en häck som täcker öppningen i skogsbrynet.
Förslaget var en sex meter lång syrenhäck (Ungersk) i tre färger,  som vi har för avsikt att plantera nu i höst.
Vidare kommer de döda buskarna i planteringen på husets framsida att ersättas med nytt av NCC.

// Styrelsen
BRF Årstaliden

Lämna ett svar